Materiały do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi materiałami naszego kursu

Przykładowe materiały z naszego kursu

Nasze wykłady wideo na Youtube

Pierwszy z cyklu wykładów … w wakacyjnym  klimacie

Biologia: „Dziedziczenie barw u chomików”

Biologia: rekombinacja genetyczna

Biologia: rekombinacja, przykład zadania

Chemia: diagram poziomów energetycznych dla atomu węgla

Chemia: wzory elektronowe kreskowe dla wybranych kwasów tlenowych

Chemia: przewidywanie kształtów przestrzennych cząsteczek.

Chemia: przykłady przestrzennych kształtów cząsteczek chemicznych