Materiały do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi materiałami naszego kursu

Przykładowe materiały z naszego kursu

Nasze wykłady wideo na Youtube

Pierwszy z cyklu wykładów … w wakacyjnym  klimacie
Biologia: „Dziedziczenie barw u chomików”
Biologia: rekombinacja genetyczna
Biologia: rekombinacja, przykład zadania
Chemia: diagram poziomów energetycznych dla atomu węgla
Chemia: wzory elektronowe kreskowe dla wybranych kwasów tlenowych
Chemia: przewidywanie kształtów przestrzennych cząsteczek.
Chemia: przykłady przestrzennych kształtów cząsteczek chemicznych