Opłaty za kurs

październik 2024 – kwiecień 2025

Opłaty za kurs 2024/25

  • kurs rozpoczynamy w sobotę 5 października i trwa on do 26 kwietnia 2025
  • zajęcia odbywają się co drugą sobotę i trwają 6 godzin
  • po dwie lub trzy godziny przeznaczone na każdy przedmiot
  • godzina to 52 minuty zajęć + 8 minut przerwy
  • możliwość rozłożenia opłaty na miesięczne raty
Miejsce zajęć Plan sobotnich zajęć,
sposób udziału w kursie
Opłata w miesięcznych ratach Przy jednorazowej wpłacie
Białystok biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
Gdańsk biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
Kraków biologia, chemia, matematyka po dwie godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
biologia i chemia po trzy godziny
Łódź biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
Lublin biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
Poznań biologia i chemia po trzy godziny. 7 rat po 840 zł 5400 zł
Szczecin biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
Warszawa biologia, chemia po trzy godziny + 2 godziny matematyki 7 rat po 1090 zł 7100 zł
biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400  zł
Wrocław biologia, chemia, matematyka po dwie godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
biologia i chemia po trzy godziny

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zwracamy niewykorzystaną opłatę. Nie odliczamy opłat za nieobecności na zajęciach.

Opłata za jeden przedmiot to 62 procent opłaty za dwa przedmioty.

Opłaty za kurs można uiszczać na miejscu przy sali wykładowej albo przelewem na konto:

Instytut Medicus
Santander Bank Polska S.A
33 1910 1048 4000 5120 1121 0001

W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i miejsce zajęć np: „Kowalski-kurs-Warszawa”.

Zniżki w opłatach – promujemy honorowe krwiodawstwo

  •  Jeśli w ciągu trwania kursu, pomiędzy październikiem a kwietniem, uczestnik odda co najmniej 900 mililitrów pełnej krwi to ostatnia rata zostanie pomniejszona o 500 zł.
  • Przy jednej donacji 450 ml (pomiędzy październikiem a kwietniem) zniżka wyniesie 250 zł z ostatniej raty.
  • Jeśli uczestnik jest jeszcze niepełnoletni to zniżkę może “wypracować” rodzic.
  • Książeczkę honorowego krwiodawcy należy okazać przy płatności ostatniej raty.