Opłaty za kurs

październik 2024 – kwiecień 2025

Opłaty za kurs 2024/25

  • kurs rozpoczynamy w sobotę 5 października i trwa on do 26 kwietnia 2025
  • zajęcia odbywają się co drugą sobotę i trwają 6 godzin
  • po dwie lub trzy godziny przeznaczone na każdy przedmiot
  • godzina to 52 minuty zajęć + 8 minut przerwy
  • możliwość rozłożenia opłaty na miesięczne raty
Miejsce zajęć Plan sobotnich zajęć,
sposób udziału w kursie
Opłata w miesięcznych ratach Przy jednorazowej wpłacie
Białystok biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
Gdańsk biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
Kraków biologia, chemia, matematyka po dwie godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
biologia i chemia po trzy godziny
Łódź biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
Lublin biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
Poznań biologia i chemia po trzy godziny. 7 rat po 840 zł 5400 zł
Szczecin biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
Warszawa biologia, chemia po trzy godziny + 2 godziny matematyki 7 rat po 1090 zł 7100 zł
biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 840 zł 5400  zł
Wrocław biologia, chemia, matematyka po dwie godziny 7 rat po 840 zł 5400 zł
biologia i chemia po trzy godziny

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zwracamy niewykorzystaną opłatę. Nie odliczamy opłat za nieobecności na zajęciach.

Opłata za jeden przedmiot to 62 procent opłaty za dwa przedmioty.

Opłaty za kurs można uiszczać przelewem na konto:

Instytut Medicus
Santander Bank Polska S.A
33 1910 1048 4000 5120 1121 0001

W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i miejsce zajęć np: „Kowalski-kurs-Warszawa”.

Zniżki w opłatach – promujemy honorowe krwiodawstwo

  •  Jeśli w ciągu trwania kursu, pomiędzy październikiem a kwietniem, uczestnik odda co najmniej 900 mililitrów pełnej krwi to ostatnia rata zostanie pomniejszona o 500 zł.
  • Przy jednej donacji 450 ml (pomiędzy październikiem a kwietniem) zniżka wyniesie 250 zł z ostatniej raty.
  • Jeśli uczestnik jest jeszcze niepełnoletni to zniżkę może “wypracować” rodzic.
  • Książeczkę honorowego krwiodawcy należy okazać przy płatności ostatniej raty.