Opłaty za kurs

październik 2019 – kwiecień 2020

Opłaty za kurs 2019/20

  • kurs rozpoczynamy w sobotę 12 października i trwa on do 25 kwietnia 2020
  • zajęcia odbywają się co drugą sobotę i trwają 6 godzin
  • po dwie lub trzy godziny przeznaczone na każdy przedmiot
  • godzina to 52 minuty zajęć + 8 minut przerwy
  • możliwość rozłożenia opłaty na miesięczne raty
Miejsce zajęć Plan sobotnich zajęć,
sposób udziału w kursie
Opłata w miesięcznych ratach Przy jednorazowej wpłacie
Białystok biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 490 zł 3090 zł
Gdańsk biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 490 zł 3090 zł
Kraków biologia, chemia, matematyka po dwie godziny 7 rat po 490 zł 3090 zł
biologia i chemia po trzy godziny
Łódź biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 490 zł 3090 zł
Lublin biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 490 zł 3090 zł
Poznań biologia i chemia po trzy godziny. 7 rat po 490 zł 3090 zł
Szczecin biologia i chemia po trzy godziny 7 rat po 490 zł 3090 zł
Warszawa biologia, chemia, matematyka po dwie godziny 7 rat po 490 zł 3090 zł
biologia i chemia po trzy godziny
Wrocław biologia, chemia, matematyka po dwie godziny 7 rat po 490 zł 3090 zł
biologia i chemia po trzy godziny

Opłata za jeden przedmiot to 62 procent opłaty za dwa przedmioty.

Opłaty za kurs można uiszczać na miejscu przy sali wykładowej albo przelewem na konto:

Instytut Medicus
Santander Bank Polska S.A
33 1910 1048 4000 5120 1121 0001

W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i miejsce zajęć np: „Kowalski-kurs-Warszawa”

Zniżki w opłatach – promujemy honorowe krwiodawstwo

  •  Jeśli w ciągu trwania kursu, pomiędzy październikiem a kwietniem, uczestnik odda co najmniej 900 mililitrów pełnej krwi to ostatnia rata zostanie pomniejszona o 300 zł.
  • Przy jednej donacji 450 ml (pomiędzy październikiem a kwietniem) zniżka wyniesie 150 zł z ostatniej raty.
  • Jeśli uczestnik jest jeszcze niepełnoletni to zniżkę może „wypracować” rodzic.
  • Książeczkę honorowego krwiodawcy należy okazać przy płatności ostatniej raty.