Porównanie systemów rekrutacji na kierunki lekarskie na uniwersytetach medycznych w roku 2024

Przygotowano na podstawie uchwał senatów uczelni medycznych.

W poniższym zestawieniu uwzględniliśmy wszystkie Uniwersytety Medyczne oraz Uniwersytety z Collegium Medicum

Uniwersytet Medyczny System rekrutacji w 2024 roku
wymagania maturalne na kierunek lekarski lub stomatologię
Sobotnie zajęcia kursuprzygotowawczego Instytutu MEDICUS,
6 godzin po 52 minuty zajęć według poniższego planu
Białystok biologia i do wyboru: chemia albo fizyka albo matematyka – poziom rozszerzony biologia i chemia po trzy godziny
Bydgoszcz Konkurs świadectw dojrzałości z dwóch różnych przedmiotów (rozszerzonych), wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:
1. biologia albo matematyka - z wagą 55%
2. chemia albo fizyka albo matematyka - z wagą 45%
polecamy nasz kurs w Poznaniu lub Gdańsku
Gdańsk biologia i do wyboru: chemia albo fizyka albo matematyka – poziom rozszerzony biologia i chemia po trzy godziny
Katowice biologia i do wyboru: chemia albo fizyka albo matematyka – poziom rozszerzony polecamy nasz kurs w Krakowie lub we Wrocławiu
Kraków biologia i chemia oraz do wyboru matematyka albo fizyka – poziom rozszerzony (na stomatologię jest wymagana tylko biologia z chemią) biologia, chemia, matematyka po dwie lub trzy godziny
Łódź biologia, chemia, fizyka, matematyka – poziom rozszerzony,
do wyboru dowolne dwa przedmioty z powyższych czterech
biologia i chemia po trzy godziny
Lublin biologia – poziom rozszerzony,
do wyboru chemia albo fizyka – poziom rozszerzony,
matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony,

”maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),” (cytat z Uchwały Senatu UM)
biologia i chemia po trzy godziny
Olsztyn biologia i chemia – poziom rozszerzony,
matematyka lub fizyka – poziom podstawowy lub rozszerzony.
do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.
polecamy nasz kurs w Gdańsku lub Białymstoku
Poznań biologia i do wyboru chemia albo fizyka – poziom rozszerzony biologia i chemia po trzy godziny
Szczecin biologia, chemia, fizyka, matematyka – poziom rozszerzony,
do wyboru dowolne dwa przedmioty z powyższych czterech
biologia i chemia po trzy godziny
Warszawa biologia i chemia – poziom rozszerzony,
matematyka lub fizyka – poziom podstawowy lub rozszerzony.
W przypadku poziomu podstawowego stosowane są mnożniki: fizyka podstawowa 0,9 i matematyka podstawowa 0,7.
biologia, chemia po trzy godziny, matematyka po dwie godziny
Wrocław biologia i chemia – poziom rozszerzony,
matematyka lub fizyka – poziom podstawowy lub rozszerzony (za poziom rozszerzony nie ma dodatkowych punktów)
biologia, chemia, matematyka po dwie lub trzy godziny

Wymagania maturalne na wydziały farmaceutyczne obejmują biologię i chemię na poziomie rozszerzonym.