Nasze wyniki i statystyki

Sukces naszych kursów mierzymy liczbą uczestników, którzy dostali się na medycynę.

Sukces naszych kursów mierzymy liczbą uczestników, którzy osiągnęli swój cel czyli dostali się na medycynę. Wiemy, że nie wszyscy się dostają (chociaż wszystkim tego serdecznie życzymy!). Kursy prowadzimy od 24 lat i co roku wśród naszych absolwentów przeprowadzamy ankietę, pytając ich czy dostali się na zaplanowany kierunek. Poniżej statystyki zdawalności z ostatnich kilku lat.

Liczba kandydatów na miejsce w ostatnich latach waha się na poszczególnych uczelniach medycznych od kilkunastu do 30 osób na miejsce. Wiele osób kandyduje jednak na kilka uczelni jednocześnie. Realnie rzecz biorąc liczba kandydatów na kierunek lekarski lub stomatologię to około 7 osób na miejsce. Dostaje się więc średnio około 14 procent chętnych. Po naszym kursie ten odsetek jest ponad dwukrotnie wyższy –  na medycynę dostaje się w ostatnich kilku latach średnio 31 procent uczestników kursów Instytutu Medicus.

 

%

Szacunkowa skuteczność kursu Instytutu Medicus. Po naszym kursie dostaje się ponad dwa razy więcej osób niż spośród pozostałych zdających.

Statystyki rekrutacji na studia po kursie Instytutu Medicus z ostatnich kilkunastu lat

Rekrutacja na rok akademicki 2023/24. Jak co roku, po rekrutacji przeprowadzamy ankietę wśród naszych kursantów. Nieznacznie przebiliśmy ubiegłoroczny rekord! Dostało się 58 procent uczestników tegorocznego kursu. To ponad czterokrotnie więcej niż spośród pozostałych zdających.

 • Odsetek absolwentów kursu Instytutu Medicus, którzy dostali się na medycynę w 2023 r. 58% 58%
 • Odsetek kandydatów, którzy dostali się na medycynę, liczony spośród wszystkich zdających 14% 14%

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23. Jak co roku, po rekrutacji przeprowadzamy ankietę wśród naszych kursantów. Osiągnęliśmy najlepszy wynik w historii naszych kursów! Dostało się 57 procent uczestników tegorocznego kursu. To ponad czterokrotnie więcej niż spośród pozostałych zdających.

 • Odsetek absolwentów kursu Instytutu Medicus, którzy dostali się na medycynę w 2022 r. 57% 57%
 • Odsetek kandydatów, którzy dostali się na medycynę, liczony spośród wszystkich zdających 14% 14%

Rekrutacja na rok 2021/22. Jak co roku, po rekrutacji przeprowadzamy ankietę wśród naszych kursantów. Znowu bardzo dobry wynik – dostało się 37 procent uczestników tegorocznego kursu. To ponad dwukrotnie więcej niż spośród pozostałych zdających.

 • Odsetek absolwentów kursu Instytutu Medicus, którzy dostali się na medycynę w 2021 r. 37% 37%
 • Odsetek kandydatów, którzy dostali się na medycynę, liczony spośród wszystkich zdających 14% 14%

Rekruracja na rok 2020/21. Po zakończonej rekrutacji przeprowadziliśmy ankietę wśród naszych kursantów. W tym roku wynik był zadziwiająco wysoki. Dostało się 53 procent uczestników tegorocznego kursu. To ponad trzykrotnie więcej niż spośród pozostałych zdających. Zastanawiamy się jak wyjaśnić ten wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Czyżby zajęcia online które prowadziliśmy pod koniec ubiegłorocznego kursu przyczyniły się do wydajniejszych powtorek?

 • Odsetek absolwentów kursu Instytutu Medicus, którzy dostali się na medycynę w 2020 r. 53% 53%
 • Odsetek kandydatów, którzy dostali się na medycynę, liczony spośród wszystkich zdających 14% 14%

Rekrutacja na rok 2019/20. Po rekrutacji przeprowadzamy ankietę wśród naszych kursantów – dostało się 33 procent uczestników tegorocznego kursu. To ponad dwukrotnie więcej niż spośród pozostałych zdających.

 • Odsetek absolwentów kursu Instytutu Medicus, którzy dostali się na medycynę w 2019 r. 33% 33%
 • Odsetek kandydatów, którzy dostali się na medycynę, liczony spośród wszystkich zdających 14% 14%

Rekrutacja na rok 2018/19. Wchodzi RODO. Ze względu na dostosowanie się do nowych przepisów ochrony danych osobowych kolejne statystyki zdawalności będziemy mogli opublikować dopiero w jesienią 2019 roku.

Rekrutacja na rok 2017/18. Po rekrutacji przeprowadzamy ankietę wśród naszych kursantów – dostało się 29 procent uczestników tegorocznego kursu.

 • Odsetek absolwentów kursu Instytutu Medicus, którzy dostali się na medycynę w 2017 r. 29% 29%
 • Odsetek kandydatów, którzy dostali się na medycynę, liczony spośród wszystkich zdających 14% 14%

Rekrutacja na rok 2016/17. Przeprowadziliśmy, jak co roku, ankietę wśród absolwentów naszego kursu. Jesteśmy zadowoleni, bo wyniki są bardzo dobre – na poziomie poprzednich lat.

 • Odsetek absolwentów kursu Instytutu Medicus, którzy dostali się na medycynę w 2016 r. 33% 33%
 • Odsetek kandydatów, którzy dostali się na medycynę, liczony spośród wszystkich zdających 14% 14%

Rekrutacja na rok 2015/16. Solidne badanie statystyk zdawalności za pomocą anonimowej ankiety wśród absolwentów naszego kursu. Dostało się 32 procent uczestników.

 • Odsetek absolwentów kursu Instytutu Medicus, którzy dostali się na medycynę w 2015 r. 32% 32%
 • Odsetek kandydatów, którzy dostali się na medycynę, liczony spośród wszystkich zdających 14% 14%

Rekrutacja na rok 2014/15. Po rekrutacji przeprowadzamy ankietę wśród naszych kursantów – dostało się 29 procent uczestników tegorocznego kursu.

 • Odsetek absolwentów kursu Instytutu Medicus, którzy dostali się na medycynę w 2014 r. 29% 29%
 • Odsetek kandydatów, którzy dostali się na medycynę, liczony spośród wszystkich zdających 13% 13%

Rekrutacja na rok akademicki 2013/14. Wśród absolwentów naszego kursu przeprowadziliśmy anonimową ankietę.  Na medycynę, stomatologię i farmację dostało się 34 procent uczestników naszych zajęć.

 • Odsetek absolwentów kursu Instytutu Medicus, którzy dostali się na medycynę w 2013 r. 34% 34%
 • Odsetek kandydatów, którzy dostali się na medycynę, liczony spośród wszystkich zdających 12% 12%