Administratorem Twoich danych osobowych podawanych podczas wypełniania formularzy zapisów na kursy w serwisie www.medicus.edu.pl , kierowania do nas wiadomości mailowych, uiszczania wpłaty na rachunek bankowy jest Instytut Medicus siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 29/12 (kod pocztowy: 30-209).

Jeśli chcesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych napisz e-maila na adres kursy@medicus.edu.pl lub wyślij list na adres Medicusa.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody: w celu wynikającym ze złożonych przez Ciebie zgód, jeśli poprosiliśmy Cię o jej udzielenie i ją otrzymaliśmy. W szczególności przetwarzamy Twoje dane w celu i zakresie niezbędnym do organizacji udziału w kursie przygotowawczym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w takiej sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

2. Jeśli dokonujesz wpłaty na rzecz Instytutu Medicus przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Do takiego działania jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania spoczywającego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów prawa wspólnotowego i prawa polskiego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia. Obowiązki prawne, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą polegać w szczególności na: realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzorczych oraz obowiązków administracyjnych, obowiązku przechowywania dokumentacji, wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów prawa podatkowego.

4. Jeśli kontaktujesz się z nami drogą mailową na którykolwiek z posiadanych przez nas adres e-mail Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, bo naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie Ci odpowiedzi na pytania które zadajesz albo spełnienie innej prośby z którą się do nasz zwracasz,

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

1. Dane podane podczas wypełniania formularza zapisów na kurs będziemy przetwarzać przez rok od czasu zakończenia kursu.

2. Dane podane w trakcie realizacji przelewu z tytułu wpłaty za kurs będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy z tego tytułu.

3. Dane podane podczas przesłania zapytania, na któregokolwiek z dostępnym adresów mailowych będziemy przetwarzać tylko do czasu ostatecznego rozwiązania sprawy, z którą się do nas zwracasz.

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie masz prawa?

Przede wszystkim pamiętaj, że dane w każdy przypadku podajesz dobrowolnie! Ważne też, że jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody możesz ją wycofać w dowolnym momencie, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci ponadto szereg praw wynikających z RODO w tym:

1. prawo dostępu – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby,

2. prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu, a dotyczących Twojej osoby,

3. prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych,

4. prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków,

5. prawo do przenoszenia – prawo do przekazania Twoich danych, będących w naszym posiadaniu, do innej organizacji,

6. prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni,

Niezależnie od opisanych wyżej uprawnień, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest np. niezgodne z prawem, przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Funkcję krajowego organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat plików cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl