Odpowiedzi na pytania uczestników kursu

  

Odpowiedzi na pytania 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania zadane do części zajęć, które odbywały sie online. Hasło takie samo jak do zajęć 12 i 13.

 

Odpowiedzi na pytania do zajęć z chemii nr 12
Odpowiedzi na pytania do zajęć z chemii nr 13, 14, 15.

Odpowiedzi na pytania do zajęć z biologii nr 12, 13, 14, 15.

Odpowiedzi na kolejne pytania do zajęć z biologii nr 12, 13, 14.